Start maaironde op 18 september

19
sep
2023

Sinds 18 september zijn we in Laakdal weer gestart met het maaien van bermen.

De Sprong (erkend maatwerkbedrijf voor sociale tewerkstelling) start met maaien op plaatsen waar de tractor niet bij kan (o.a. rond verkeersborden, paaltjes, etc.). Daarnaast zorgen medewerkers van De Sprong ook voor het verwijderen van onkruid op moeilijker bereikbare plaatsen en het scheren van hagen.

Sinds 18 september is de aannemer gestart met maaien langs de grote verbindingswegen. Er zal ook gemaaid worden langs de verharde fietspaden die overgroeid zijn, zoals o.a. het fietspad tussen Eindhout en Veerle en het fietspad tussen Vorst-Centrum en Eindhout.

Laakdal telt in totaal 148 km aan bermen. Deze worden gemaaid volgens een bermbeheerplan, waarbij het maaien gefaseerd gebeurt. Zo werden de bermen ingedeeld in 4 categorieën: grasland fase 2 (grassen zijn dominant), grasland fase 3 (graskruidenmix), graslandfase 4 (bloemrijk grasland) en verruigd grasland. Afhankelijk van de categorie waarin de berm zich bevindt, zal het maaitijdstip verschillen. Hierdoor ontstaat er meer variatie in de begroeiing, wat zorgt voor een grotere biodiversiteit.
Het bermbeheerplan kan je raadplegen op www.laakdal.be/bloeiende-bermen-voor-onze-bijen-en-vlinders.

De afwisseling van regenachtige en zonnige periodes de voorbije weken, zijn ideale omstandigheden voor onkruid om te woekeren. Hierdoor is het onkruid op heel wat plaatsen meer zichtbaar in het straatbeeld. Met de geplande maaibeurten is dit binnenkort opgelost!


Contactinformatie