Toegankelijkheid Smissestraat

20
dec
2017

Sinds de werken in de Smissestraat begin oktober van start zijn gegaan, is er al heel wat gebeurd. De bestaande bestrating is volledig uitgebroken, er zijn onderlagen in asfalt aangebracht, er is beton gestort voor het verkeersplateau, enz. De werken zijn intussen dus al een heel eind gevorderd. In de week van 4 december werd nog het laatste stukje beton voor het verkeersplateau gestort. Dit beton zal nu een maand moeten uitharden alvorens dit bereden kan worden.

Tijdens het uitharden van het beton zal de aannemer (behoudens weers-omstandigheden) niet stil zitten! Hij is al gestart met het aanbrengen van de klinkers voor het fiets- en voetpad. We verwachten dat deze werken begin januari klaar zullen zijn. Samen met de klinkerwerken zal de aannemer ook al rekening houden met het te plaatsen straatmeubilair (Vlaggenmasten, Octopus-palen, etc...) zodat dit in de loop van januari ook kan worden aangebracht.

Na het plaatsen van het straatmeubilair moet de aannemer enkel nog op de delen voor en na het verkeersplateau een toplaag asfalt aanbrengen. De aannemer zal dit zo snel mogelijk uitvoeren maar is hiervoor afhankelijk van de weersomstandigheden. Het moet hiervoor voldoende warm zijn en het wegdek dient droog te zijn. Wellicht zal de toplaag pas begin maart kunnen worden aangebracht. Voldoen de weersomstandigheden eerder aan de voorwaarden voor het aanbrengen van de toplaag, dan zal deze natuurlijk ook eerder geplaatst worden.

Helaas kunnen we de weg niet eerder volledig open stellen voor doorgaand verkeer aangezien Agentschap Wegen en Verkeer er dan bij winterweer zal strooien en het strooizout het vers aangebrachte beton kan schaden (strooien kan pas +/- 3 maand na uitharding van het beton). Eens de toplaag asfalt volledig is aangebracht, is het project afgerond en kan de weg opnieuw volledig worden opengesteld voor alle verkeer.

Plaatselijk verkeer zal steeds toegang blijven hebben tot heel de Smissestraat – deze wordt, om sluipverkeer en hinder te vermijden, wel doormidden geknipt m.b.v. een fysieke barrière. Zo kunnen klanten bij de plaatselijke handelaren geraken en inwoners (en hun bezoekers) aan hun woning. Vanaf 8 januari kan je de parking ter hoogte van de school weer in gebruik nemen zodat ook de verkeers- en parkeerdruk in de Veldstraat vermindert.

Let wel op, aangezien de toplaag nog niet is aangebracht zijn er nog een aantal hoogteverschillen tussen de beton en de toekomstige asfaltlaag. Dus rij er met aangepaste snelheid en wees voorzichtig. 

Een nieuwe update volgt zodra we over de exacte timing van het aanbrengen van de toplaag meer duidelijkheid hebben.