Toelichting maatregelen handelszaken en dienstverlening

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus is de Nationale Veiligheidsraad op 27 maart bijeengekomen en werd beslist om de maatregelen die in voege waren om de verspreiding van de epidemie van het coronavirus tegen te gaan te verlengen tot 19 april. De verduidelijking van de aanvullende maatregelen kan je terug vinden in dit overzicht (update 25 maart 2020).

Algemene regels die gelden:

  • de maatregelen van sociale afstand dienen gerespecteerd te worden (min. 1,5 meter afstand bewaren tussen personen). Download hier de affiche.
  • elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cash geld besmet is, maar omdat elektronische betalingen toelaten de maatregelen inzake sociale afstand te respecteren. Download hier de affiche.

Van zodra wij updates krijgen via de dienst noodplanning van de provincie en het federaal crisiscentrum delen we deze via onze communicatiekanalen. Vragen kan je sturen naar economie@laakdal.be.

Steunmaatregelen
Ondernemers in moeilijkheden kunnen een beroep doen op verschillende steunmaatregelen. Het overzicht vindt u op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Vragen voor VLAIO: info@vlaio.be, bel of WhatsApp: 0800 20 555 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

Meer informatie over bedrijfscontinuïteit en hoe u de economische verliezen kunt beperken vindt u op de website van de FOD Economie.

Bekijk ook de info op de website van uw eigen ondernemersvereniging en/of sociaal secretariaat.

Raadpleeg hier een handig overzicht van alle maatregelen (update 27 maart 2020).

Heel wat zelfstandigen hebben, in de mate van het mogelijke, creatieve oplossingen bedacht, bv. winkels die thuisleveringen doen en frituren en snackbars die zijn overgeschakeld naar telefonische bestellingen om wachtrijen te vermijden. Is jullie dienstverlening overgeschakeld naar thuislevering, telefonische bestelling,… laat het ons weten via dit formulier en wij maken een overzicht voor onze burgers.