Toelichting maatregelen recreatie en buitenactiviteiten

Algemene bepalingen

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard zijn verboden. Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens eenzelfde vriend (afstand van 1,5 meter). Voor wat betreft buitenactiviteiten zijn enkel fiets-, wandel- en looptochten toegelaten volgens bovenstaande modaliteiten en in de onmiddellijke omgeving van de woonplaats. Men moet autoverplaatsingen hiervoor absoluut vermijden.

Activiteiten

Mag men nog samenkomen?

Neen, alle samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden.

Mag men zich verplaatsen?

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

Zijn er uitzonderingen op dit principe?

Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:
• Woon-werkverkeer;
• Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, etc.);
• Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Krijgen topsporters uitzonderlijke toegang tot sportfaciliteiten?

Ja, indien ze een topsportstatuut hebben en ze de training enkel doen in individueel verband. Groepstrainingen zijn verboden.

Mag men elektrische steps gebruiken om te wandelen?

Nee, ze zijn niet toegelaten voor recreatieve activiteiten. Ze zijn echter wel toegelaten als transportmiddel voor essentiële verplaatsingen.

Zijn er water- en brandingsporten toegelaten?

Neen.

Mag ik mijn drone nog gebruiken?

Recreatief gebruik van uw drone is enkel toegelaten op uw eigen privéterrein, gelegen aan uw woning. Meer informatie vindt u op: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/dronevluchten_covid19.

Sociale contacten

Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie die niet onder hetzelfde dak wonen?

Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen (om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen).

Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner?

De nieuwe maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.

Wat met studenten die op kot verblijven?

Het is noodzakelijk dat de studenten een vaste verblijfplaats kiezen om te blijven tijdens de crisis.

Openbare domeinen

Moeten provinciale en gemeentelijke domeinen, parken en bossen gesloten worden?

De recreatieve delen van deze domeinen moeten sluiten (vb. speeltuinen, …). Daarentegen, de parken en bossen mogen openblijven mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Hierop moet worden toegezien.

Toerisme

Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, Ardennen, ...)?

Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

Mag ik naar mijn buitenverblijf reizen, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?

Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van social distancing maatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

Wat voor de verschillende typas van logement? 

Hotels mogen open blijven maar ZONDER TOEGANG tot bar, restaurants (gemeenschappelijke zalen) en recreatieve ruimtes, teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet.
De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen. Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan.
Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden essentiële verplaatsingen, individuele fiets- en joggingactiviteiten enkel in de buurt van de woonplaats toegelaten.

Verschillende vakantieparken en -huisjes dienen als vast logement van werknemers in dienst van Electrabel voor essentiële diensten (windmolenparken zee, Doel, Tihange, …). Kan er hiervoor uitzondering komen?

Vaste bewoners die daar hun vaste woning hebben, mogen blijven.

Wat met woonwagenterreinen?

Vaste residenten mogen blijven. Het zich verplaatsen naar een ander terrein is echter geen essentiële verplaatsing dus we raden de burgemeester aan om de nodige stappen te ondernemen om hun verblijf te faciliteren tot het einde van de crisis.