Toelichting maatregelen religieuze bijeenkomsten

  • Een huwelijksakte mag voltrokken worden (in intieme kring), maar de festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden.

Mogen religieuze diensten doorgaan?

Neen, religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen en crematies.

Wat met begrafenissen en crematies?

Begrafenissen en crematies in intieme kring zijn toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?

Ja, de gebouwen en religieuze huizen blijven open, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en nauwlettend op de naleving ervan te letten.

Mogen begraafplaatsen openblijven?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?

Neen, die moeten uitgesteld worden.