Toelichting maatregelen scholen en opvang

Worden kleuter-, lagere en middelbare scholen gesloten?

De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten.
De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:
• werken in de gezondheidszorg
• werken in een essentiële publieke sector
• geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun
leeftijd, te laten opvangen.
De refters mogen openblijven.

Mogen we zelf nieuwe opvangmogelijkheden creëren?

Neen, enkel bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet.

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan. Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

Worden internaten en scholen van het bijzonder onderwijs gesloten?

De internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen.

Worden universiteiten, hogescholen en andere scholen gesloten?

Universiteiten en hogescholen mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

Worden scholen voor veiligheidsberoepen gesloten?

De scholen voor veiligheidsberoepen geven het basisonderwijs verder via afstandsonderwijs of leveren hulp aan de crisisinspanning door training-on-the-job.

Gelden de regels voor de scholen ook voor de Academies voor Muziek, Woord en Dans en Tekenacademies ...?

Ze mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

OPVANG VAN KINDEREN TOT 3 JAAR
Zullen de crèches open zijn?

Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.