Toelichting maatregelen transport & verplaatsingen

Je moet thuisblijven om contact met andere personen dan je naaste familie maximaal te vermijden.

Enkel volgende verplaatsingen zijn toegelaten (hiervoor is het gebruik van een vervoermiddel toegestaan):

  • Professionele verplaatsingen (met inbegrip van woon- werkverkeer en de verplaatsingen van vrijwilligers in het kader van hun activiteiten voor cruciale sectoren en essentiële diensten);

  • Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting, etc.);

  • Wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in open lucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:

    • alleen;

    • in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven; *en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.

uitgeoefend worden.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. Het blijft verboden om in de parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap. Ook picknicken en zonnebaden blijven verboden in parken.

Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven. Bovendien wordt er aan herinnerd dat toeristische activiteiten of uitstappen niet toegelaten zijn.

Alle andere verplaatsingen waar expliciet sprake van is in deze FAQ

Vragen?

Meer uitleg en een antwoord op al je vragen vind je op: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/