Toelichting maatregelen - werkomstandigheden in bedrijven

Is telewerk verplicht?

Ja, telewerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waarvoor het mogelijk is dit te organiseren.

Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?

Als telewerk niet mogelijk is moeten social distancing maatregelen strikt nageleefd worden.
Indien deze maatregelen niet worden nageleefd, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk en in het geval van recidieven in het niet navolgen van de social distancing maatregelen moeten zij sluiten.


Zijn deze maatregelen van toepassing voor alle sectoren en diensten?

Neen. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing voor bedrijven in de cruciale sectoren en essentiële diensten.
Echter, deze bedrijven moeten indien mogelijk ook een telewerksysteem in werking stellen en social distancing maatregelen respecteren.
De complete lijst van deze cruciale sectoren en essentiële diensten werd samengesteld en bijgevoegd aan het ministerieel besluit van 18 maart 2020.


Mogen de gemeente- en provincieraden, raden van bestuur en algemene vergaderingen van openbare instellingen, intercommunales, etc. doorgaan?

Ja, voor zover de agendapunten niet uitgesteld kunnen worden en waar de vergadering niet virtueel kan plaatsvinden.


Moeten thuisverpleegkundigen verder werken?

Ja, de thuiszorg blijft bestaan.


Zijn de containerparken gesloten?

Momenteel zijn containerparken gesloten, desalniettemin zoeken de gewesten een oplossing die gecommuniceerd wordt in de volgende dagen.


Hoe zit het met de prostitutie en prostitutiebuurten?

Die worden gesloten.

Bedrijven moeten de regels van social distancing respecteren. Wie dat niet doet, moet sluiten. Bij niet-naleving komen er boetes. Maar wat kan een werknemer hiertegen doen? Waar moet hij klacht indienen, etc.?

Ze kunnen klacht indienen bij de arbeidsinspectie via oproepnummer: 022334111.


Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.