Toelichting maatregelen woning

Verzorging/ondersteuning hulpbehoevenden

Mag poetshulp (dienstencheques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Dringende werken

Dringende herstellings- en onderhoudswerken voor veiligheid, hygiëne en ICT-infrastructuur kunnen innen nog steeds plaatsvinden.
Alle andere dagelijkse activiteiten, zoals nieuwe installaties, vallen onder de algemene verplichtingen zoals het behoud van de sociale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Mogen zelfstandige of in vennootschap georganiseerde ramenwassers hun werk voortzetten en tegemoetkomen aan de vragen van bedrijven die een beroep op hen doen?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Wat met schouwvegers?

Zij mogen hun activiteiten blijven uitoefenen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Kunnen activiteiten met betrekking tot de woningmarkt (zoals huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, …) nog plaatsvinden?

Neen. Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkoopsprocedures mogen momenteel niet worden georganiseerd.

Keuringen

Mogen fiscale controles aan huis doorgaan?

Voor meer info hieromtrent, zie deze link: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-uitstel-van-niet-essentiele-controles-ter-plaatse

Wat met technische controles van installaties?

Idem voor onderhoudsnazichten. Een keuring is van belang in het kader van de algemene veiligheid en moeten dus blijven doorgaan mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Verhuizen

Mogen verhuizen met of zonder verhuisfirma’s toegelaten worden?

Ja, een dringende verhuis is toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizen uit te stellen.