Meer ruimte voor fietsers

29
nov
2023

Het bestuur besliste om de fietszones in onze gemeente uit te breiden naar verschillende straten. De verkeersborden worden gefaseerd geplaatst. Vanaf de plaatsing van de borden, is de fietszone met bijhorende reglementering van kracht.

Volgende straten worden een fietszone:

 • Gemeenteheidestraat
 • Hamsbroek
 • Weverstraat
 • Veldstraat/Gastenhuis
 • De Vloed/Lindestraat
 • Meidoornstraat
 • De Heuvels
 • Vest/ Getteken
 • Pastorijkluis
 • Leyndekker
 • De bestaande fietszones in Kapellestraat en De Beemden blijven eveneens een fietszone.

De fietszones zijn op deze kaart geel gemarkeerd.

Fietsstraat versus fietszone

Sinds 1 april 2023 is er in de wetgeving sprake van fietszones en niet meer van ‘fietsstraten’.

Aanduiding fietszone

 • Begin en einde van de fietszone worden aangeduid met verkeersborden F111 en F113.
 • Er is geen herhaling na elk kruispunt, enkel aan het begin en einde van de zone.
 • Er zal in 2024 ook een wegmarkering worden aangebracht. Deze markering is geen wettelijke verplichting, maar wordt aangebracht ter verduidelijking.

verkeersbord fietszone

Verkeersregels in een fietszone

 • Er geldt altijd een snelheidsbeperking van 30 km/u., ook al zijn er geen fietsers aanwezig. Ook voor fietsers geldt de snelheidsbeperking van 30 km/u.
 • Fietsers mogen de gehele breedte van de weg in hun rijrichting gebruiken.
 • Auto’s en moto’s mogen fietsers niet voorbij steken, ook al is de rijbaan breed genoeg.
 • Alle andere verkeersregels, zoals voorrang rechts, blijven gelden in een fietszone.
 • Fietsers (ook speedpedelecs) mogen andere fietsers wel inhalen, mits ze zich houden aan de snelheid van max. 30 km/u.

De invoering van deze fietszones kadert binnen een bredere visie en omvat ook andere maatregelen.


Contactinformatie