Geel, Laakdal en Meerhout - strengere coronamaatregelen m.b.t. -12-jarigen tot 19 november

Laakdal, 28 oktober 2020 - Geel, Laakdal en Meerhout breiden de Vlaamse maatregelen op vlak van jeugd, sport en cultuur vanaf morgen 29 oktober, uit naar -12 jarigen. Deze beslissingen werden genomen in overleg met het ziekenhuis van Geel en Mol en de medische experten van de eerstelijnszone. De druk op de gezondheidszorg in onze regio is zo groot dat het noodzakelijk is om snel in te grijpen en bijkomende maatregelen te nemen.

De besmettingen in onze regio stijgen enorm snel. In het Geelse testcentrum zagen ze de voorbije week 30 procent positieve testen. Het nationale gemiddelde bedraagt 22 procent. De ziekenhuizen in de regio verwachten de komende dagen en weken nog een verhoging van het aantal opnames. De extra maatregelen van de Vlaamse regering zijn al een serieuze beperking op onze sociale contacten. Ook door de sluiting van de scholen beperken we de contacten tussen kinderen en jongeren onderling. Maar we vrezen dat deze maatregelen niet voldoende zijn om de het virus in onze regio halt toe te roepen. Door de Vlaamse maatregelen uit te breiden naar -12-jarigen willen we de contacten tussen verschillende bubbels in de vrijetijd maximaal vermijden.

We sluiten ons hierbij aan bij de beslissing van de gemeenten Balen, Retie, Dessel en Mol. Het virus stopt niet aan de gemeentengrenzen. Alleen met een gezamenlijke aanpak kunnen we de druk op onze ziekenhuizen en huisartsen laten afnemen.

De lokale maatregelen gelden tot en met 19 november. Nadien volgt een evaluatie voor al dan niet verlenging.

Geen sport- cultuur en jeugdactiviteiten voor -12 jarigen

Ook kinderen jonger dan 12 jaar kunnen besmet geraken met het coronavirus en het virus verspreiden. Meestal zijn de klachten niet ernstig maar het ziekenhuis/medische experten maken zich – naast het feit dat ook jonge kinderen hun ouders en grootouders kunnen besmetten – ook zorgen om de capaciteit van de afdeling pediatrie. In de wintermaanden is het sowieso druk door opname van kinderen met luchtweginfecties. Het ziekenhuis wil vermijden dat door een (combinatie met) COVID19 nog meer kinderen in het ziekenhuis belanden. Onze medische experts ondersteunen de beslissing om ook voor – 12-jarigen de sport-, jeugdbewegings- en culturele activiteiten (bijvoorbeeld fanfare, toneel, …) stil te leggen tot en met 19 november. Concreet betekent dit dat:

  • Alle indoor sportactiviteiten verboden zijn, zowel voor -12 jarigen, als voor +12-jarigen.
  • Outdoor sporten kan nog wel, maar maximum met 4 personen.
  • Jeugdkampen niet kunnen doorgaan tijdens de herfstvakantie. Ook de omnisportweek die onze sportdienst organiseert, wordt geannuleerd. Ouders van kinderen die ingeschreven zijn, worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
  • Het créa-atelier niet meer kan plaatsvinden ’s woensdags en ook peuterspeelpunt zal niet opnieuw worden opgestart.
  • De jeugdbewegingen hun wekelijkse activiteiten moeten stopzetten.
  • Geen repetities of andere culturele groepsactiviteiten mogen plaats hebben.
  • Speelterreinen en parken blijven open, maar ook hier geldt de regel dat je maximum met 4 personen samen mag afspreken.
  • In Meerhout en Geel sluiten respectievelijk het BMX-parcours en het skatepark. Ook het zwembad in Geel is –zoals de Vlaamse maatregelen voorschrijven – gesloten vanaf morgen.

Opvang in geval van nood

Buitenschoolse Kinderopvang ’t Kakelnest vangt nog wel kinderen op in de herfstvakantie en op maandag 9 en dinsdag 10 november. Voor uw gezondheid en de gezondheid van de andere kinderen en de begeleidsters vragen we met aandrang om enkel gebruik te maken van de opvang in uiterste nood. Aan ouders die thuiswerken adviseren we om de kinderen niet naar de opvang te brengen. Reserveren voor opvang doe je via Ischool.

Deeltijds Kunstonderwijs sluit de deuren

Het deeltijds kunstonderwijs Geel, met afdelingen in Meerhout en Laakdal sluit de deuren. De lessen van de muziek- en kunstacademie, zowel voor volwassenen als kinderen, gaan niet meer door vanaf donderdag 29 oktober tot en met woensdag 11 november.

 Vlaamse maatregelen gaan in vanaf middernacht

De nieuwe Vlaamse coronamaatregelen zullen dan toch vroeger ingaan dan vrijdag. Om dat mogelijk te maken was een aanpassing nodig van het federale ministerieel besluit (MB) over de coronaregels in ons land. Dat is intussen gebeurd: vandaag (28/10) werd dat MB gepubliceerd, waardoor de maatregelen vanaf middernacht (29/10) van kracht zullen zijn.

 Samen sterk

We vragen iedereen, zowel jong als oud, om de sociale contacten de komende periode tot een minimum te beperken. We weten dat dit zwaar en moeilijk is. Maar als we allemaal samenwerken en ons steentje bijdragen, kunnen we het tij misschien keren en de druk op de gezondheidszorg in onze regio wegnemen. Wij hopen dan ook dat wij op jullie begrip en medewerking mogen rekenen.