Update 7/12 19.30 u. - Gecontroleerde verbranding bij Ineos op grens Geel-Laakdal

Donderdagnacht is er een klein lek vastgesteld in een pijpleiding met ethyleen in Westerlo.  Het gaat over een pijpleiding die loopt van de haven van Antwerpen naar Duitsland. Om dat lek te kunnen herstellen moet met een gecontroleerde verbranding  het gas uit de leiding verwijderd worden.

Die gecontroleerde verbranding (affakkeling) bij Ineos in Geel-Laakdal is gestart op vrijdagavond en is nog steeds bezig. Om technische redenen is besloten om het oorspronkelijk plan van aanpak bij te sturen. De vaste fakkel van Ineos blijft wel actief.

De mobiele fakkel die nu staat opgesteld aan de Amocolaan in Geel wordt verplaatst naar een andere locatie aan de pijpleiding, ter hoogte van Zandhoven. Daar zal die vermoedelijk vanaf morgenmiddag samen met nog een andere fakkel (zonder vlam) in werking gezet worden. Door deze nieuwe aanpak zal de voorspelde hinder in Geel-Laakdal-Meerhout beperkt blijven tot enkel een zichtbare vlam. Het is voor buurtbewoners niet langer nodig om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

Ondertussen blijft de gemeentelijke fase van het rampenplan in Westerlo (niet in Laakdal zoals op VRT werd vermeld) wel van kracht. Op die manier kunnen de veiligheidsdiensten in samenwerking met de beheerder van de pijpleidingen het ledigen van de ethyleenleiding en het affakkelen van het ethyleengas bij Ineos in Geel-Laakdal en Zandhoven blijven opvolgen. De civiele bescherming blijft ook metingen doen op de locatie van het lek.