Verkiezingen '24 - Webinar installatievergadering

Op donderdag 5 september organiseert Agentschap Binnenlands Bestuur een webinar over de installatie van de lokale bestuursorganen na de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024.

Dit webinar is gericht op politieke partijen, fracties, kandidaten en iedereen die geïnteresseerd is in de installatie van de lokale bestuursorganen.

Tijdens het webinar geeft het ABB een toelichting bij alle relevante aspecten die verband houden met de installatie van de nieuwe bestuursorganen. Ze zullen dieper ingaan op de volgende topics:

  • het initiatiefrecht: wat is het, wie krijgt het en waartoe kan het leiden?
  • de bijeenroeping en datum van de installatievergadering
  • de agenda van de installatievergadering
  • de onverenigbaarheden
  • de mogelijkheid om als gezamenlijke lijst in twee fracties te splitsen en de gevolgen daarvan
  • de vaststelling en het belang van de fractiegrootte
  • de indiening van de akte van voordracht voor de voorzitter van de gemeenteraad, de schepenen, de voorzitter en de leden van het BCSD
  • de aanduiding van de burgemeester overeenkomstig de nieuwe regeling
  • de akte van opvolging van een burgemeester

Let op: dit webinar zal niet ingaan op de regelgeving rond de kandidaatstelling, de organisatie van de lokale verkiezingen zelf, de verboden campagnemiddelen of de (aangifte van de) verkiezingsuitgaven. De focus ligt volledig op wat er na de lokale verkiezingen komt.

Deelnemen

Inschrijven via de inschrijfpagina op www.vlaanderen.be