Vernieuwing wegdek Nikelaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant na het bouwverlof van 2021 onderhoudswerken op een gedeelte van de Nikelaan (N156) in Meerhout. Dit als vervolg op de voorgaande werken die hier in 2019 werden uitgevoerd. Deze vernieuwing verbetert de kwaliteit en het rijcomfort van de rijweg.

Waar wordt er gewerkt?

De werf strekt zich uit over twee zones. De eerste zone, in het groen op de kaart, start waar we in 2019 zijn gestopt, namelijk ter hoogte van poort F van de Nikesite. Zone 1 eindigt vlak voor de bocht tegenover de toegang van het bedrijf BCTN. Deze zone van zo’n 300 meter wordt in augstus 2021 nog aangepakt.

De tweede zone, in het oranje op de kaart, start na de bocht en eindigt in de volgende bocht. Het vernieuwen van deze 500 meter staat ingepland van april tot juni 2022 en wordt uitgevoerd in beton. De betonverharding tussen beide zones, die al eerder werd vernieuwd, is nog in goede staat en wordt dus behouden.

Wat houden de werken in?

We breken de oude betonweg over de volledige breedte op. Vervolgens wordt de rijweg opnieuw opgebouwd op een dubbele fundering met daarop drie lagen asfalt, geschikt voor zwaar verkeer. We voorzien ook meteen goten langs de rijweg voor de afvoer van het regenwater.

In augustus 2021: omleiding in beide richtingen via E313

In de eerste fase, de groene zone op de kaart hierboven, wordt er in augustus 2021 gewerkt. Hiervoor wordt de werfzone volledig afgesloten voor verkeer, waardoor de Nikelaan tijdelijk onderbroken is.

Vanuit Laakdal en Ham is de Nikelaan nog toegankelijk, maar loopt ze dood ter hoogte van de werfzone. Alle percelen die buiten de werfzone liggen, blijven dus steeds bereikbaar via één zijde van de Nikelaan. Er wordt een omleidingvoor doorgaand verkeer voorzien over de E313 via de complexen ‘25 Ham’ en ‘24 Geel-Oost’.

De vernieuwingswerken in de tweede zone staan voorlopig ingepland van april tot juni 2022. Gedurende 10 weken wordt er gewerkt aan de weg. Er blijft dan steeds een doorgang met verkeerslichten mogelijk in beide richtingen.

Voor de ontsluiting van de lopende werken bij Nike ELC Court wordt een tijdelijke werfweg gemaakt. Dit om vrachtverkeer langs Genendijk te vermijden.