Vertaalcomputers voor toegankelijke dienstverlening

Een van de uitdagingen in onze diverse samenleving is vlot en duidelijk communiceren met anderstaligen. Om een efficiënte en toegankelijke dienstverlening te garanderen, zetten wij voortaan– indien nodig - vertaalcomputers in bij contacten met anderstalige inwoners. We verdelen de toestellen over alle Laakdalse scholen, de buitenschoolse kinderopvang, huiswerkbegeleiding en onze diensten in het gemeentehuis. Het initiatief werd gerealiseerd door het geïntegreerd breed onthaal (GBO). Dit is een samenwerkingsverband tussen 6 gemeentes, nl. Laakdal, Meerhout, Geel, Herselt, Hulshout en Westerlo en bundelt de krachten van de 6 OCMW’s, CAW De Kempen, de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten en de Huizen van het Kind. Het GBO is vooral gericht op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening.