Vogelzang voedselbos en samentuin in de maak!

22
nov
2023

In samenwerking met de Merode en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vormen we het oud-voetbalveld naast dagcentrum Vogelzang om tot een gevarieerd stukje natuur. Ook het dagcentrum Vogelzang (EEPOS) zelf is erbij betrokken, voor hen is het een plek waar ze kunnen leren en tot rust kunnen komen.

Op 22 november '23 werd samen met een vertegenwoordiging van verschillende partners en de bewoners van het dagcentrum een houtkant aangeplant.

Lekker eetbaar groen

Dit project kadert binnen 'Lekker eetbaar groen'. Er komt een voedselbos met fruitbomen, voedselbosranden en een samentuin. Het idee van een samentuin ontstond trouwens in het participatietraject Klimaatmakers. Een samentuin is een plek waar mensen samenkomen om ecologisch te tuinieren en om elkaar te ontmoeten.

Het project bevindt zich op twee percelen: één is eigendom van het OCMW (gemeente), nl. het voormalige terrein van FC Dona en een naburig perceel in eigendom van Roel Vanaelten, een Klimaatmaker. Er wordt samengewerkt met Roel om een groter landschappelijk geheel te kunnen vormen. Roel kreeg hiervoor ook ondersteuning van het Regionale Landschap en al haar partners.

Inrichting en gebruik

De heraanleg van het voetbalveld bestaat uit het verbeteren van de bodem en het aanplanten van klein fruit, een hoogstam en laagstam fruitboomgaard, houtkanten en, mits hier voldoende draagkracht voor is, een samentuin. Het perceel van Roel is ondertussen al aangelegd als voedselbos en hoogstam/laagstam fruitboomgaard.

Ambitiebeeld

Het voorgestelde project zal alle acties uitvoeren met het oog op het landschap, partnerschap en een ruimte voor welzijn. Inwoners hebben zo voldoende toegang tot een groene oase waar ze in alle rust en stilte kunnen bekomen van het drukke leven. Daarnaast bevordert dit het partnerschap tussen onze inwoners maar ook met andere organisaties.

      logo De Merode


Contactinformatie