Voormalig recyclagepark wordt groen park

Dit najaar starten we met de herinrichting van het voormalig recyclagepark langs de Eindhoutseweg. Er komt o.a. een bloemenweide, arboretum en een amfibieënpoel. In november werd gestart met de afvoer van de resterende verhardingen en de aanplanting van het bosje. De aanwezige houtkant rondom het perceel wordt afgezet tot op 10 à 20 cm van de grond. In het
voorjaar groeien er vanuit de stambasis opnieuw verschillende takken uit. Hierdoor worden er geen zware stammen en takken gevormd die bij storm kunnen afbreken. Bovendien zorgt een goed hakhoutbeheer voor een verjonging van de beplanting en heeft het een positief effect op de fauna en flora.


Contactinformatie