Voortuinweetje

Van plan om een afscheiding te plaatsen in je voortuin? Dan moet je dit zeker weten:

  • In de voortuin mag een gesloten afsluiting niet hoger zijn dan 1 meter.
  • Een open draadafsluiting mag niet hoger zijn dan 2 meter.
  • Wanneer de afsluiting voldoet aan bovenstaande voorwaarde en de afsluiting binnen een straal van 30 meter van de woning wordt opgericht, ben je mogelijks vrijgesteld van vergunning. Raadpleeg de checklist ‘vrijstellingen’ voor bijkomende voorwaarden.
  • Het plaatsen van ieder ander type afsluiting of hekwerk is vergunningsplichtig. De omgevingsaanvraag moet voldoende gemotiveerd zijn om af te wijken van bovenstaande regels.

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/afscheiding-omheining