Vraag uw waardebon aan

De Vlaamse Regering besliste ten gevolge de Coronacrisis lokale besturen een subsidie toe te kennen met een dubbel doel. Via een lokaal waardebonnensysteem waarbij zowel bepaalde kwetsbare doelgroepen als lokale handelszaken ondersteund worden.

Het OCMW stelde hiervoor een reglement op waarin omschreven werd welke inwoners op een waardebon aanspraak kunnen maken (reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie).

Wie komt hiervoor in aanmerking? Personen met een handicap (tussen 21 en 65 jaar) die een Inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid én personen die een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen ontvangen van de Federale Pensioendienst.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, kan u aanspraak maken op een waardebon van 55 euro die u bij Laakdalse handelaars kan besteden.

Hoe aanvragen? Maak een afspraak, hetzij telefonisch via 013 67 01 10, hetzij ter plaatse in het gemeentehuis. Op de gemaakte afspraak dient u dan in het bezit te zijn van het recentste betalingsbewijs van het inkomen dat in aanmerking komt (bv. bankrekeninguittreksel) én uw elektronische identiteitskaart.

Meer info? Contacteer de sociale dienst van het OCMW: 013  67 01 10 - socialedienst@laakdal.be.