Vrijwillige terinzagelegging ontwerp-MER: BP Chembel, Amocoloaan 2 - 22/07/2020 t.e.m. 24/08/2020

BP Chembel, Amocolaan 2 te 2440 Geel/2430 Laakdal heeft een ontwerp project-MER ingediend bij de dienst MER van de Vlaamse overheid. Dit ontwerp-MER wordt vrijwillig ter inzage gelegd van de bevolking.

Locatie: Amocolaan 2 te 2440 Geel/2430 Laakdal

Onderwerp: MER-ontwerp ter voorbereiding van de hervergunning voor BP Chembel, exploitatie van een chemisch bedrijf

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hogervermeld onderwerp, is raadpleegbaar via https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank (dossiernummer PR3295) en ligt ter inzage op het gemeentehuis, Markt 19, van 22/07/2020 t.e.m. 24/08/2020. Om het dossier op het gemeentehuis te raadplegen dient u een afspraak te maken via tel.: 013 67 01 10 of omgeving@laakdal.be.

Gedurende hogervermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen worden gericht aan:

  • Het College van Burgemeester en Schepenen, schriftelijk via omgeving@laakdal.be of Markt 19, 2430 Laakdal of mondeling door het maken van een afspraak
  • De exploitant via mail aan BP: geelcomms@bp.com

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

De exploitant maakte een infobrochure op met meer informatie over de aanvraag. U vindt de brochure hier.

 


Contactinformatie