Wat kost het gemeentehuis?

In november 2017 zijn we verhuisd naar het nieuwe gemeentehuis. Niet alleen de administratieve diensten van het OCMW en de gemeente maar ook de Buitenschoolse kinderopvang (vestiging Vorst-Centrum), de bibliotheek, de politie en Bpost. Zes diensten onder één dak. Om zes diensten te huisvesten heb je een groot huis nodig. Wat heeft dat nu eigenlijk gekost, het nieuwe gemeentehuis? Een overzicht.

Het gebouw zelf

In totaal kostte het gebouw 6.906.221 euro (incl. BTW). Dat omvat o.a. de afbraak en -grondwerken, studiekosten, het ontwerp, de nutsvoorzieningen, de ruwbouw en binnenafwerking (elektriciteit, verwarming, koeling, pleister- en schilderwerken enz.), de verbouwingen aan het bestaande OCMW-gedeelte, zonwering,...

Varia

Daarnaast zijn er een aantal kosten geweest zoals het los meubilair voor het gemeentehuis en de bibliotheek, de zonnepanelen, het versterken van het ASTRID-netwerk (ASTRID is een operator die politie, brandweer en andere hulpdiensten in staat stelt om efficiënt te communiceren, om zo het goede verloop van de operaties op het terrein en de veiligheid van de burger te verzekeren, aangezien de politie ook in het gemeentehuis zit, was het nodig om hun bereikbaarheid te garanderen), het speeltoestel naast het gemeentehuis aan de ingang van de buitenschoolse kinderopvang, de tijdelijke huur van de containers voor het OCMW-personeel tijdens een deel van de periode van de bouwwerken enz. Dat alles was goed voor 769.814 euro (incl. BTW).

Dorpskernvernieuwing

Bovendien werd ook de dorpskern opnieuw aangelegd. Het gaat hier niet alleen over de aanleg van de publieke ruimte rondom het nieuwe gemeentehuis maar ook rondom het oud-gemeentehuis: heraanleg van het groen, de straten, het evenementenplein, de parkings, het kunstwerk enz. Dat alles kostte samen 1.454.165 euro (incl. BTW).

De politie

Ook de politie is een van de “inwoners” van ons gemeentehuis. Er is in totaal 102.935 euro aan bijkomende kosten geweest specifiek voor hen, o.a. omwille van de veiligheidseisen die wettelijk zijn opgelegd m.b.t. toegangscontrole. Al deze kosten en ook het los meubilair voor hen worden volledig door de politiezone terugbetaald. 

Hoe betalen we dat?

Het nieuwe gemeentehuis en de heraanleg van de dorpskern wordt deels met eigen middelen en deels met een lening betaald. Specifiek voor de energiebesparende maatregelen hebben we wel een lening van 500.000 euro aangegaan met een terugbetaaltermijn van 10 jaren aan een intrestvoet van 0,94%.

Bouwen kost geld. Maar investeren in onze gemeente en in een goede dienstverlening voor de burgers is ons belangrijkste doel.