Verkeershinder maandag 11/11: Vredesstoet Vorst-Meerlaar

31
okt
2019

In 1944 werd Laakdal bevrijd uit handen van de Duitsers. En dat willen we dit jaar, 75 jaar later, ook herdenken. Naast het traditionele programma op wapenstilstand organiseren we daarom een vredesstoet.

Een 200-tal vrijwilligers en een 40-tal oude legervoertuigen trekken in stoet door de straten van Vorst-Meerlaar. Gelieve er rekening mee te houden dat het die dag zeer druk zal zijn aan de school VBS Meerlaar in de Meerlaarstraat, vooral bij het vertrek om 14.00 uur en het einde omstreeks 16.00 uur.

Het parcours gaat via de Meerlaarstraat, Hofstadstraat, Noord de Vliet, Paanhuisstraat, Heistraat en Geelse Baan terug naar de Meerlaarstraat, Tussen 14.00 en 16.30 uur zullen de Meerlaarstraat en de Geelse Baan tijdelijk afgesloten worden. Er zullen tijdelijke omleidingen worden voorzien via de Oranjestraat, de Meerhoutstraat en het Verboekt en de Nieuwstraat. In het omleidingsplan op de achterzijde kan je zien op welk tijdstip welke omleiding wordt voorzien.

Bewoners die langs het parcours wonen, hoeven hun auto niet te verplaatsen. De woningen blijven bereikbaar! Maar we vragen wel om tijdens de bovenstaande uren liefst geen verplaatsingen te maken met de auto.

Verkeersmaatregelen:

Vertrek stoet (Meerlaarstraat):

Politie zal ter hoogte van Geelsebaan / Meerlaarstraat en van Geelsebaan / Oranjestraat het verkeer omleiden via Oranjestraat – Meerhoutstraat – Geelsebaan (in beide richtingen). Zodra de stoet in de Hofstadstraat is, wordt het verkeer opnieuw toegelaten in de Meerlaarstraat.
Verwachting: +/-30 minuten.

Stoet op Geelsebaan:

Politie zal ter hoogte van Geelsebaan / Meerlaarstraat en Geelsebaan / Meerhoutstraat het verkeer omleiden via Meerlaarstraat – Oranjestraat – Meerhoutstraat (beide richtingen).

Ter hoogte van de andere zijstraten (Dikstraat + Heistraat) wordt het verkeer geregeld via seingevers (zodat ook hier geen bestuurders in de stoet terecht komen).

Zodra de stoet het kruispunt Geelsebaan – Meerhoutstraat (einde traject) nadert, wordt het verkeer, komende vanaf Tessenderlo via Meerlaarstraat – Verboekt – Nieuwstraat - Meerhoutstraat omgeleid en verkeer komende vanaf Vorst (rontonde N174) opnieuw via Oranjestraat – Meerhoutstraat.
Verwachting: +/- 45 minuten.