Werken brug Eindhout en brug Stelen

29
nov
2017

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

In dat kader worden er 9 bruggen over het Albertkanaal aangepakt, waaronder de brug van Eindhout en de brug van Stelen.

Zowel de planning van de werken, als de hinder die deze werken met zich meebrengen en de omleidingsroutes vind je hier:

http://www.vlaamsewaterweg.be/brug-eindhout  

http://www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen