Hinder door asfalteringswerken 3 t.e.m. 6 mei

Van 3 mei tot en met 6 mei 2021 zal een aannemer in opdracht van onze gemeente werken aan de vernieuwing en herstelling van het wegdek in een aantal straten.  De aannemer doet zijn uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken.

Wat gaat er precies gebeuren tijdens de werken:

  • Op 3 mei vinden er freeswerken plaats in de Varendonksebaan, op 4 mei de asfalteringswerken.
  • Op 4 mei zijn er freeswerken in Veerle Heide, Stuykstraat, Poelstraat, Oude Veerlebaan en de Smallestraat. De asfalteringswerken in diezelfde straten vinden plaats op 5 mei.
  • Op 6 mei worden de asfaltwerken in Veerle Heide afgerond.

Deze planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden.

De werken zorgen voor een verminderde bereikbaarheid. Wat houdt dit in? Tijdens de asfalteringswerken is het NIET mogelijk om met voertuigen op de rijbaan te rijden. De werken starten om 06.30 u. en eindigen om 18.00 u. Inwoners van de betrokken straten kunnen best hun auto buiten de werfzone plaatsen wanneer ze die in deze tijdsspanne nodig hebben. Zij worden hiervan per brief door de aannemer verwittigd.