Werkzaamheden op 1 van de productielijnen van ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Zondagavond 3 oktober zal er een productielijn stil gelegd worden op het bedrijf. De heropstart ervan is voorzien op 18 oktober. Alvorens deze werken van start kunnen gaan, is het belangrijk dat ze per procedure alle systemen gecontroleerd gasvrij maken. In eerste instantie wordt dit gas (ethyleen) gerecupereerd. Het overblijvende gas wordt vervolgens afgefakkeld om in een laatste fase naar de atmosfeer af te laten. Dit gebeurt allemaal volgens een standaard procedure en brengt geen veiligheids- en gezondheidsrisico voor het bedrijf en de omgeving met zich mee. Echter beseffen we dat het uitvoeren van deze procedure mogelijks gepaard gaat met extra geluid en fakkelactiviteit. Ook bij opstart op 18 oktober kan een verhoogde fakkelactiviteit waarneembaar zijn.  In de mate van het mogelijke proberen we deze werkzaamheden zo te plannen om eventuele hinder te beperken. Mocht u toch nog hinder ondervinden, bieden zij alvast hun onze oprechte verontschuldigingen aan.

Uiteraard kan u voor meer inlichtingen steeds terecht op hun algemeen telefoonnummer 03/546.31.11.