wijziging textielinzameling

Onlangs wijzigde het politiereglement rond textielinzameling. Textiel wordt ingezameld in de containers op het recyclagepark. Viermaal per jaar, op de data vermeld op de ophaalkalender, is er ook een huis-aan-huis ophaling. Andere vormen van textielinzameling mogen enkel worden georganiseerd door organisaties die hiertoe toelating hebben verkregen van het college van burgemeester en schepenen en IOK Afvalbeheer. Textielinzamelingen die worden georganiseerd in het voordeel van scholengroepen of door particulieren voor bijvoorbeeld goede doelen worden, in principe, niet meer toegelaten.