WITZ-ers maken Laakdal properder

Vorig jaar zamelden de Laakdalse WITZ-ers (Wijk Initiatief Tegen Zwerfvuil), de Sprong en de gemeentearbeiders niet minder dan 3.225 kg in.

Al jaren doet Laakdal inspanningen om sluikstort en zwerfvuil te voorkomen én op te ruimen. Desondanks stijgt het aantal ingezamelde zwerfvuil jaar na jaar. In 2018 werd er 2.400 kg ingezameld, in 2019, 2.870 kg en in 2020, 3.180 kg. Ondertussen zijn er nochtans al 146 WITZ-ers die bijna het ganse grondgebied aanpakken.

Een propere gemeente is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Iedereen kan WITZ-er worden.

Wil je je inschrijven als WITZ-er?  Neem dan contact op met dienst Omgeving: omgeving@laakdal.be of 013 67 01 10.

Meer info: https://www.laakdal.be/zwerfvuil-en-sluikstort