Aangepaste regels voor e-steps

We zien steeds vaker nieuwe voortbewegingstoestellen in het straatbeeld: hoverboards, (elektrische) steps al dan niet met zadel, monowheels… Ze zijn tegenwoordig echt hip en worden daardoor ook steeds vaker gebruikt. Toch is het niet altijd duidelijk aan welke regels men zich moet houden, wat de juiste plaats op de openbare weg is en hoe snel je ermee mag rijden.

Sinds juli 2022 gelden volgende nieuwe richtlijnen:

  • enkel voor wie ouder is dan 16 jaar
  • regels voor fietsers volgen
  • geen passagiers vervoeren
  • enkel parkeren waar het mag

Lees alle nieuwigheden en veiligheidstips voor e-steps en andere voortbewegingstoestellen op www.veiligverkeer.be.