bestuur-1200x290_4.jpg

Oprichtingsaktes en statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege gaat op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester de oprichtingsaktes van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid bekend maakt op de website. 

Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

FINEG nv: statuten & oprichtingsakte

Fluvius Limburg: statuten & oprichtingsakte

Cipal: statuten & oprichtingsakte

Pidpa: statuten & oprichtingsakte

Projectverenigingen

Cultuurnetwerk Kempen

De Merode

Interlokale verenigingen

Intergemeentelijk Archiefbeheer

Bureau GAS

ILV Tewerkstelling Zuiderkempen

ILV Sportregio Zuiderkempen

ILV MEV_PLUS

ILV DKO Geel-Laakdal/Meerhout/Westerlo

Verenigingen voor Maatschappelijk Welzijn

Welzijnszorg Kempen: statutenoprichtingsakte & beleidsdocumenten

Het Eepos: statuten, oprichtingsakte & meerjarenplan 2020-25 (gepubliceerd 10/02/2020)