bestuur-1200x290_4.jpg

Oprichtingsaktes en statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege gaat op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester de oprichtingsaktes van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid bekend maakt op de website. 

Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

Fluvius Antwerpen: statuten

Fluvius Limburg: statuten & oprichtingsakte

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging (OV): statuten

IOK: statuten & oprichtingsakte

IOK Afvalbeheer: statuten & oprichtingsakte

Cipal: statuten & oprichtingsakte

Pidpa: statuten & oprichtingsakte

Pontes: statuten & oprichtingsakte

Projectverenigingen

Stuifzand: statuten

De Merode: statuten

Interlokale verenigingen

Intergemeentelijk Archiefbeheer

Bureau GAS

ILV Tewerkstelling Zuiderkempen: statuten & huishoudelijk reglement (goedgekeurd op de gemeenteraad van 22-09-2020, gepubliceerd op 30-09-2020)

ILV Sportregio Zuiderkempen

ILV MEV_PLUS

ILV DKO Geel-Laakdal/Meerhout/Westerlo

Rechtsvennootschappen

Ethias: statuten & omzettingsakte

FINEG nv: statuten & oprichtingsakte

Nuhma: statuten

Verenigingen voor Maatschappelijk Welzijn

Welzijnszorg Kempen: statutenoprichtingsakte & beleidsdocumenten

Het Eepos:
- Statuten, oprichtingsakte, jaarrekening 2022 (gepubliceerd 23/06/2023)
- Voorafgaande instemming met de statutenwijziging (gepubliceerd 29/12/2023)
- Meerjarenplan 2020-25 (gepubliceerd 10/02/2020)
- Aanpassing meerjarenplan 2020-25 (gepubliceerd 09/12/2020)
- Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-25 (gepubliceerd 09/12/2021)
- Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-25 (gepubliceerd 08/12/2022)
- Aanpassing 4 meerjarenplan 2020-25 (gepubliceerd 07/12/2023)
- Uitnodiging Raad van Bestuur 22 maart 2024 (gepubliceerd 02/04/2024)
- Verslag Raad van Bestuur 22 maart 2024 (gepubliceerd 02/04/2024)
- Besluitenlijst Raad van Bestuur 22 maart 2024 (gepubliceerd 02/04/2024)


Overige

OVSG: statuten & oprichtingsakte

VVSG: statuten