bestuur-1200x290_4.jpg

Oprichtingsaktes en statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege gaat op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester de oprichtingsaktes van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid bekend maakt op de website. 

FINEG nv: statuten & oprichtingsakte

Fluvius Limburg: statuten & oprichtingsakte

Cipal: statuten & oprichtingsakte

Welzijnszorg Kempen: statuten & oprichtingsakte