E-mail disclaimer

De informatie die in deze e-mail staat is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie ze gericht is. Indien je niet de bedoelde bestemmeling bent, gelieve dit bericht dan naar de verzender terug te sturen en de inhoud te verwijderen uit je computer.

Dit bericht geldt als informatie maar verbindt de gemeente/OCMW Laakdal niet. De inhoud geldt alleen als hij later wordt bevestigd met een brief ondertekend door de bevoegde organen binnen de gemeente. De gemeente/OCMW Laakdal kan niet aansprakelijk gesteld worden op grond van de inhoud van dit bericht of van de bijlage(n). Tevens is de gemeente/OCMW Laakdal niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen.

Adviezen die telefonisch, per e-mail of op afspraak door gemeente Laakdal worden verleend, bieden geen verbintenis met betrekking tot het al dan niet geoorloofd zijn van de mogelijkheden om vergunningsplichtige werken of handelingen te kunnen uitvoeren. Er kunnen bijgevolg geen rechten ontleend worden aan dergelijke adviezen. Op basis van het Omgevingsvergunningsdecreet kan enkel rechtszekerheid geboden worden via een verleende omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet art.  68 e.v.) of een uitgereikt stedenbouwkundig attest (VCRO art. 5.3.1).