vrije-tijd-1200x290_7.png

Verdeling reclamedrukwerk

Wil je huis-aan-huis reclame verdelen? Gemeente Laakdal heft hier geen belasting op.

Onderstaande regels uit de politiecodex zijn wel van toepassing:

Artikel 188

  • Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te verdelen voor 7 uur en na 22 uur.
  • Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of in brievenbussen met een sticker waarop wordt aangegeven dat reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers niet gewenst zijn. Tegen de verdelers, of bij ontstentenis ervan, tegen de verantwoordelijke uitgever zal proces-verbaal worden opgesteld.