vrije-tijd-1200x290_7.png

Evenementenloket

Op dit loket kan je in één beweging alle gemeentelijke verplichtingen waaraan je moet voldoen om een evenement te organiseren in orde brengen. Je kan hier ook materialen, afvalcontainers en promotie via de gemeentelijke infokanalen aanvragen. Het reglement omtrent het uitlenen van materialen vind je hier. Het retributiereglement vind je hier.

Corona

Hou er rekening mee dat, wanneer je de komende maanden een evenement organiseert, je met een aantal extra maatregelen rekening moet houden naar aanleiding van de corona epidemie. Zo moet je een risico-analyse maken en een draaiboek opstellen. Hoe je dat doet lees je hier.

Meer info kan je bekomen via evenementen@laakdal.be.

Laakdalse verenigingen die al een login hebben, kunnen zich eerst aanmelden om de aanvraag te bewaren en toegang te krijgen tot 'mijn dossiers'. In 'mijn dossiers' kan je alle aanvragen die je in het verleden deed, raadplegen en dupliceren. Je kan er ook de status van je huidige aanvraag opvolgen.

We zijn momenteel bezig met de uitwerking van een nieuw evenementenloket. Daarom moeten alle nieuwe aanvragen of aanvragen van indieners die hun login gegevens niet meer hebben, zonder login te gebeuren. Je kan dus gewoon het formulier invullen.  

Aanvragen moeten minimaal 3 maanden voor het evenement ingediend worden.

Reservaties voor de sporthal Kwade Plas moet je eerst regelen bij de sportdienst alvorens dit aanvraagformulier in te vullen.


Contactinformatie