vrije-tijd-1200x290_7.png

Materiaal aanvragen

Materiaal kan je reserveren wanneer je een erkende Laakdalse vereniging bent.

Meer info om je vereniging te laten erkennen kan je hier nalezen.

Uitleendienst Sport Vlaanderen en provincie Antwerpen

Scholen, overheidsinstellingen, sport- of jeugdverenigingen en bedrijven die een niet-commerciële activiteit organiseren om sport en beweging op de werkvloer te promoten, kunnen gratis sportmateriaal lenen bij de uitleendienst van Sport Vlaanderen. Ook organisaties of instellingen voor personen met een handicap kunnen sportmateriaal ontlenen.

De provinciale uitleendienst stelt audiovisuele en andere goederen beschikbaar voor ontlening aan onderwijs - en overheidsinstellingen en aan verenigingen die zijn gevestigd in de provincie Antwerpen. Ontlenen van goederen kan enkel voor socio-culturele of vormende activiteiten zonder persoonlijk winstoogmerk.