werk-en-ondernemen-1200x290_8.png

Strategisch commercieel plan Laakdal

Tijdens de gemeenteraad van oktober '22 werd het strategisch commercieel plan detailhandel en het subsidiereglement met het oog op de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden goedgekeurd. Het plan geeft inzicht in de feitelijke situatie en de evolutie van de detailhandel in onze gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie en mogelijke acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. 

Om dit traject met de nodige ervaring en kennis van zaken aan te pakken, werd er beslist om beroep te doen op het aanbod van Provincie Antwerpen om in samenwerking met een detailhandelscoach dit detailhandelsplan uit te werken voor Laakdal. Een stuurgroep leidde alle overlegmomenten, SWOT-analyse en het onderzoek ter plaatse.

Het plan kan je hiernaast downloaden.


Contactinformatie