vereniging

Algemeen erkenningsreglement Laakdalse verenigingen

Verenigingen zijn belangrijk in onze gemeente. Zij versterken het sociaal weefsel en ze zetten aan tot maatschappelijke engagement.

Maar wanneer ben je eigenlijk een officieel erkende Laakdalse vereniging? Kan je bijvoorbeeld gebruik maken van gemeentelijk uitleenmaterialen, kan je subsidies aanvragen, of je activiteiten promoten via gemeentelijke kanalen ?

In het geval van grote populaire verenigingen is het voor iedereen vrij duidelijk, maar waar ligt de grens en wie beslist hierover en op basis van wat?

  • Is een vriendengroepje dat elke zondag gaat fietsen een sportvereniging?
  • Is een groepje studenten die wekelijks met hun muziekbandje repeteren een jeugd- muziekvereniging?
  • Zijn de inwoners van een bepaalde wijk die jaarlijks een straat-bbq organiseren een socio-culturele vereniging?

Via het erkenningsreglement wordt dit allemaal duidelijk.

Hierin staan de voorwaarden waaraan je als vereniging moet voldoen, wil je de titel van “Erkende Laakdalse Vereniging” bekomen.

Je vindt hier het reglement alsook het aanvraagformulier.

 


Contactinformatie