Aanpassing aan het reglement van de mantelzorgpremie

5
mrt
2024

Sinds 2020 geeft de gemeente Laakdal een financiële waardering aan mantelzorgers. De gemeente wil hen hiermee bedanken voor de bijdrage die ze leveren aan een warme en solidaire samenleving. De premie van €20 per maand wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende. Om te voldoen aan sommige voorwaarden moet er een attest voorgelegd worden. Dit attest kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn en wordt uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) of door de dienst Opgroeien van de Vlaamse overheid.

Aan het reglement van de mantelzorgpremie wordt een punt toegevoegd. De aanpassing van het reglement maakt het mogelijk om een mantelzorgpremie met terugwerkende kracht aan te vragen wanneer een attest niet op tijd afgeleverd kan worden door de FOD SZ en/of door de dienst Opgroeien.


Contactinformatie