aanvraag-conformiteitsattest

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Het conformiteitsattest is een officieel document dat aantoont dat je (huur)woning voldoet aan de wettelijke normen op vlak van veiligheid en woningkwaliteit.

Contactgegevens aanvrager

Identificatie van de woning

Contactgegevens bewoner (indien van toepassing)

Toegang tot de woning