Aanvraag impulssubsidies seizoen 2016-2017

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Algemene gegevens

Aantal opleidingen

Aantal jeugdsportbegeleiders

Aanwezigheid van een jeugdsportcoordinator

Aantal bijscholingen

Gegevens aanvrager

Noteer het aantal jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren die een opleiding willen gaan volgen in het voorbije seizoen bij de Vlaamse Trainersschool. De kosten worden uitbetaald vanaf het moment dat het diploma (copy) behaald werd. Te behalen in sportseizoen 2009-2010. Indienen sportdienst.

Noteer hieronder het aantal jeugdsportbegeleiders die het voorbij sportseizoen minstens 80% actief was in de club met specificatie van hun diplomaniveau

Geef de naam van de JSC die het voorbije seizoen minstens 80% actief was in de club met specificatie van hun diplomaniveau

Vul hier, indien van toepassing, het aantal bijscholingen (en aantal uren) in die het voorbije sportseizoen (2016-2017) gevolgd werden door de jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinator

Akkoordverklaring *