Aanvraag subsidie voor de verfraaiing en verduurzaming van een handelspand

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
 

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, dien je te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in het reglement.

De subsidie kan aangevraagd worden voor gevelrenovatie, aanpassingswerken (geoptimaliseerde indeling, verweving met andere functies) en verduurzaming (zuinig energieverbruik, vergroening van het pand) van handelspanden.

De subsidie dient te worden aangevraagd voor de aanvang van de werken waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.


 

Gegevens aanvrager

Domicilieadres

Adresgegevens 2

Gegevens handelszaak

Adres handelszaak

Let op: Enkel handelspanden gelegen in de stimuleringsgebieden die zijn opgenomen in bijlage 1 van onderhavig reglement, komen in aanmerking voor de subsidie

Adres handelszaak