Aanvraag tankslag

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Contactinformatie

Algemene informatie

Ben je eigenaar van de woning? *
Indien neen, heb je toestemming van de eigenaar? *

Informatie tank

Is de stookolietank nog in gebruik? *
Is de stookolietank recent gekeurd? *
Indien ja, welke deur van dop werd verkregen? *
Werd de tank ooit reeds opgevuld met water, zand, ...? *
Wat is de ligging van de stookolietank? *
Indien voortuin, specifieer: *
Indien naast de woning, specifieer: *
Indien in de woning, specifieer: *
Indien achter de woning, specifieer: *
Is de tank vrij bereikbaar van op de openbare weg? *
Is het mangat van de tank goed bereikbaar (ook de bouten)? *
Kan de stookolietank uitgegraven worden? *
Kan je bepaalde (grond)werken zelf uitvoeren? *

Situatieschets

Maak een eenvoudige schets van je perceel en duid volgende zaken aan: 

  • ligging van je woning;
  • ligging van de weg; 
  • ligging van de stookolietank.