aanvraagformulier erkende Laakdalse vereniging

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Om de titel van erkende Laakdalse vereniging te behalen moet je voldoen aan 10 voorwaarden.

Doorloop de checklist en zend je aanvraag nadien in.
Je zal daarna op de hoogte worden gebracht van de beslissing. 

Adresgegevens zetel
1. Onze vereniging is een open vereniging waarvan iedereen lid kan worden *
2. De vereniging voert de Nederlandse taal binnen haar werking en communicatie *
3. De vereniging is opgericht als feitelijke vereniging of vzw en mag bijgevolg geen beroeps- of handelsdoeleinden hebben. *
4. De vereniging ontplooit haar activiteiten* hoofdzakelijk op het grondgebied van de gemeente Laakdal. Indien neen: de vereniging ontplooit haar activiteiten niet hoofdzakelijk op het grondgebied van de gemeente Laakdal omdat er geen of onvoldoende infrastructuur in Laakdal aanwezig is. *Uitstappen georganiseerd door de vereniging worden aanschouwd als activiteiten in de gemeente? *
5. De vereniging heeft een autonoom bestuur, die personen zijn verantwoordelijk voor de werking en het beheer van de vereniging. *
Adresgegevens Voorzitter
Is de voorzitter ook de contactpersoon?
Adresgegevens Secretaris
Is de secretaris ook de contactpersoon?
7. De vereniging heeft een zichtrekening die bestemd is voor de inkomsten en uitgaven van de Vereniging. *
8. De vereniging heeft ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid of de leden zijn verzekerd via een federatie. *
9. De vereniging richt zich hoofdzakelijk op inwoners van Laakdal. *
Hiervan kan afgeweken worden als de vereniging een specifiek aanbod heeft of een bovenregionaal karakter heeft omdat er geen vergelijkbare vereniging actief is in de ons omliggende gemeenten. Dit is voor jullie vereniging het geval *

10. De vereniging kan een actieve werking aantonen op vlak van bestuur, vergadering, financiën en ledenwerving. 

Enkel voor seniorenverenging: 50% van de leden zijn ouder dan 55 jaar.
Enkel voor jeugdverenigingen: de leden zijn hoofdzakelijk niet ouder dan 30 jaar en de bestuursleden niet ouder dan 25 jaar.
De vereniging verklaart zich akkoord dat zij op verzoek van de gemeente Laakdal, alle gevraagde inlichtingen of bewijsstukken, in verband met de actieve werking van de club zal bezorgen. *

Publicatie gegevens vereniging op de website van gemeente Laakdal

Toestemming gegevens voorzitter op website gemeente Laakdal
Bepaling GDPR *