leven-1200x290_3.jpg

Adoptie

Maak een afspraak

Adoptie is een juridische maatregel. Bij de dienst Burgerzaken kan je terecht voor de inschrijving van het adoptiekind in het bevolkings- of vreemdelingenregister. De ambtenaar schrijft de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van akten over in het register van de burgerlijke stand.

Procedure

Binnenlandse adoptie

Wenst u meer informatie over de procedure van een binnenlandse adoptie, contacteer dan:

Kind en Gezin, Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

tel: 02 533 14 76

E-mail: adoptie@kindengezin.be

www.kindengezin.be

Indien u het vonnis over de uitspraak in verband met de adoptie hebt ontvangen, kunt u bij de dienst Burgerzaken een afspraak maken om de adoptie over te schrijven.

Buitenlandse adoptie

Een buitenlandse adoptievonnis moet u eerst in België laten registreren bij de Federale Centrale Autoriteit:

Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kun je terecht bij:
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 542 71 61

Zodra de buitenlandse adoptiebeslissing is erkend en het kind is aangekomen in België, verstuurt de Federale Centrale Autoriteit de noodzakelijke gegevens voor de opmaak van de geboorte- en adoptieakte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand waar de geadopteerde wordt ingeschreven. De ambtenaar maakt op basis van deze gegevens beide aktes op en het kind wordt automatisch ingeschreven op het adres van de adoptieouders.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Voor binnenlandse adoptie : vonnis met de uitspraak over de adoptie
  • Voor buitenlandse adoptie : adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en het bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing
  • Geboorteakte van uw adoptiekind voorzien van de nodige legalisatie en vertaling

Bedrag

De overschrijving van de adoptie is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie