leven-1200x290_3.jpg

Adresopzoekingen

Informatie uit het bevolkingsregister mag volgens de Wet op de privacy niet aan derden worden gegeven. Je kan die informatie enkel opvragen binnen een wettelijk voorzien kader.

Voorwaarden

Er zijn slechts enkele personen die volgens de wet wel adressen mogen opvragen: 

  • notarissen, advocaten, deurwaarders bij een gerechtelijke procedure
  • eigenaars van een woning die bij een huurgeschil een procedure willen opstarten bij de vrederechter
  • rechtspersonen in het kader van achterstallige betalingen

Procedure

Denk je dat je toch recht hebt op bepaalde gegevens, dan kun je hier een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken. Het college van burgemeester en schepenen zal dan over jouw aanvraag oordelen.

Op telefonische vragen wordt nooit ingegaan.

Bedrag

Adresopzoekingsaanvragen zijn gratis.


Contactinformatie