welzijn-1200x290_2.jpg

Huisvesting asielzoekers

Tijdens de asielprocedure kan het OCMW opvang voorzien via het systeem van een Lokaal Opvanginitiatief. Dit is materiële hulp. De asielzoekers wonen in dezelfde gemeente van het OCMW dat voor hen bevoegd is. De sociale dienst van het OCMW staat eveneens in voor de psychosociale begeleiding van de vluchtelingen.

Voor wie

Er is plaats voor 10 asielzoekers. Deze worden toegewezen door Fedasil. Asielzoekers kunnen hiervoor zelf geen aanvraag doen bij het OCMW.


Contactinformatie