leven-1200x290_3.jpg

Niet-Belgen: Attest van immatriculatie

Maak een afspraak

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU-burgers. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels, maar verblijfsdocumenten. De attesten van immatriculatie maken het niet mogelijk om vrij te reizen op het grondgebied van de Schengenruimte.

Voorwaarden

Gezinshereniging
Ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister onder het statuut van gezinshereniging met een Belg, een EU-onderdaan of niet-EU-onderdaan, tevens de bewijzen (met eventueel legalisaties) van huwelijk of wettelijke samenleving.

Asielaanvraag
Ingeschreven zijn in het wachtregister onder het statuut van asielzoeker of in afwachting van de beslissing dienst Vreemdelingenzaken Brussel.

Procedure

Als een niet-Belg recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Burgerzaken dit af. Het attest van immatriculatie kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.
Maak hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Meebrengen

Gezinshereniging:

  • de bewijzen van familie- of partnerschap indien gezinshereniging met Belg of EU-onderdaan (bijvoorbeeld een huwelijksakte of geboorteakte)
  • nationaal paspoort
  • 4 recente pasfoto's met witte achtergrond

Asielaanvraag:

Ter info:
In het gemeentehuis is ook een pasfotocabine aanwezig (6 euro voor 6 pasfoto's).
Hou er rekening mee dat als je voor je afspraak nog foto's moet maken, je best een kwartiertje voor je afspraak aanwezig bent op het gemeentehuis.

Bedrag

Een attest van immatriculatie is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie