leven-1200x290_3.jpg

Niet-Belgen: Attest van immatriculatie

Maak een afspraak

Een attest van immatriculatie is een tijdelijk verblijfsdocument voor niet-EU-burgers. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels, maar verblijfsdocumenten. De attesten van immatriculatie maken het niet mogelijk om vrij te reizen op het grondgebied van de Schengenruimte.

Voorwaarden

Gezinshereniging
Als familielid van een Belg, een EU-onderdaan of een niet-EU-onderdaan krijg je een AI als je een aanvraag gezinshereniging indient bij de gemeente van je verblijfplaats. De AI wordt afgeleverd na een positieve woonstcontrole en je behoudt deze zolang er geen beslissing is over de aanvraag.

Asielaanvraag
Als je een verzoek om internationale bescherming (=asielaanvraag) hebt ingediend, zal je een AI krijgen in afwachting van een beslissing van het CGVS (Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen).

Overige procedures
Andere procedures waarbij je een AI zal ontvangen zijn:

  • Derdelands student
  • Medische regularisatie
  • Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
  • Niet-begeleide minderjarige

Procedure

Als een niet-Belg recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Burgerzaken dit af. Het attest van immatriculatie kan maandelijks, driemaandelijks of viermaandelijks verlengd worden. Uitzondering : bij een procedure gezinshereniging is het attest van immatriculatie niet verlengbaar.
Maak voor de verlenging een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Meebrengen

Indien je een nieuwe AI wil aanvragen:

  • 1 recente pasfoto
  • bijlae 25 of bijlage 26 (in het geval van verzoek om internationale bescherming)

Indien je de AI wil verlengen:

  • enkel de AI zelf

 

Ter info:
In het gemeentehuis is ook een pasfotocabine aanwezig (6 euro voor 6 pasfoto's).
Hou er rekening mee dat als je voor je afspraak nog foto's moet maken, je best een kwartiertje voor je afspraak aanwezig bent op het gemeentehuis.

Bedrag

Een attest van immatriculatie is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie