wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Averboodse Baan

Nieuwe fietspaden en gescheiden riolering in Averboodse Baan

Projectzone

De Averboodse Baan (N165) verbindt de Westelsebaan (N212) met de Diestsebaan (N127) in Laakdal. Begin 2021 werden de fietspaden vanaf het kruispunt met de N212 tot aan de Lakstraat vernieuwd en kreeg het kruispunt met de Lakstraat een fietsoversteekplaats met middeneiland. Vanaf dit kruispunt wil de gemeente de fietspaden op de Averboodse Baan tot en met het kruispunt met de Diestsebaan verder heraanleggen. De huidige aanliggende fietspaden voldoen namelijk niet meer aan de normen voor veilige fietspaden.

Wat en waarom?

Veilige fietspaden en -oversteekplaatsen

Comfortabel en afgeschermd fietsen

Aan beide kanten van de Averboodse Baan komen er vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in asfalt. De nieuwe fietspaden worden 2 meter breed. Een haag zal fietsers afschermen van het gemotoriseerd verkeer en leidt hen naar de oversteekplaatsen. Bovendien versmalt de haag het wegbeeld, waardoor de maximumsnelheid van 70km/u beter kan worden afgedwongen. In de berm aan de buitenkant komen grachten voor de opvang van het regenwater.

Heraanleg kruispunten: samen veilig oversteken

Niet alleen de fietspaden worden vernieuwd, ook de kruispunten met de zijstraten worden heraangelegd. Ter hoogte van de meest noordelijke tak van de Lakstraat en de Oude Diestersebaan komen er middengeleiders zodat het verkeer veiliger kan kruisen.

Op het kruispunt Huyten en Oude Diestersebaan leggen we fietsoversteekplaatsen met middeneilanden aan. Zodat fietsers in twee tijden de Averboodse Baan kunnen oversteken.

Verder wordt het kruispunt met de Diestsebaan vernieuwd. Voor fietsers worden fietsoversteekplaatsen met middeneilanden voorzien. Voor het autoverkeer blijft de voorsorteerstrook op de Diestsebaan om linksaf naar de Averboodse Baan te gaan, behouden.

Tot slot wordt de volledige rijweg in de projectzone opgebroken en brengen we nieuwe funderingen en asfalt aan.

Toegankelijke bushaltes

De vier bushaltes Boshuis en Weg naar Averbode worden volledig vernieuwd. De bus blijft op de rijweg stoppen, maar krijgt een verhoogd busperron en schuilhuisje. Hierdoor kunnen reizigers in alle comfort in- en uitstappen en wordt de bushalte een stuk toegankelijker voor rolstoelgebruikers. Voor blinden en slechtzienden brengen we de nodige blindegeleidetegels aan.

Inritten langs een gewestweg

De inritten maken we volgens de huidige regelgeving. Inritten vormen namelijk conflictpunten, die we voor de doorstroming en veiligheid zoveel mogelijk proberen te beperken. De regels voor inritten langs een gewestweg vind je in het ‘DienstorderMOW/AWV/2012/16 (betreffende de reglementering van de toegangen tot gewestdomein’).

Kort samengevat zijn dit de belangrijkste punten:

 • Als je woning ook een inrit heeft via een weg van een lagere categorie, kan je enkel die inrit behouden.
 • Er wordt slechts één toegang van maximaal 4,5 meter breed toegestaan voor privéwoningen en gebouwen die weinig verkeer genereren.
 • Er wordt slecht één toegang van maximaal 7 meter breed toegestaan voor bedrijven en gebouwen die veel verkeer genereren.

Meer informatie over deze regels vind je op www.wegenenverkeer.be/inritten.

Een gescheiden riolering: beter voor mens en natuur

Doordat er wordt gewerkt aan het fietspad, maken rioolbeheerders Pidpa en Aquafin van de gelegenheid gebruik om meteen de riolering grondig te vernieuwen. Zowel het regenwater als het afvalwater wordt nu geloosd in de bestaande grachten. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel dat hetregenwater en het afvalwater apart opvangt en afvoert. Dit zorgt voor duurzaam waterbeheer en een betere insijpeling van het regenwater in de bodem. Belangrijk in de strijd tegen zowel verdroging als wateroverlast. Bovendien voorkomen we dat zuiver regenwater nodeloos naar de waterzuiveringsinstallatie stroomt. Meer informatie vind je op de websites van Pidpa en Aquafin of op blauwgroenvlaanderen.be.

Advies van een afkoppelingsdeskundige

Alle woningen moeten aansluiten op dit nieuwe gescheiden rioleringsstelsel. Een afkoppelingsdeskundige komt bij u langs om u te helpen en te adviseren. Wanneer de afkoppelingsdeskundige precies langskomt en zijn of haar contactgegevens, vindt u later op deze pagina terug onder ‘Communicatie en contact’.

Projectverloop

Grondverwervingen noodzakelijk

Om de vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen, is er meer ruimte nodig dan de weg nu inneemt. Er zijn dus grondverwervingen nodig om het openbaar domein te verbreden.

Het gaat dan over de inname van voortuinstroken. Hiervoor werd ondertussen al een innameplan opgemaakt en goedgekeurd. Een onafhankelijke onderhandelaar neemt persoonlijk contact op met de betrokken eigenaars in het voorjaar van 2022.

Projectplanning en procedures

De projectplanning ziet er als volgt uit:

 • In 2022
  • Grondverwervingsgesprekken met de betrokken eigenaars.
  • Afkoppelingdossiers opmaken.
  • Aanvraag omgevingsvergunning en openbaar onderzoek.
 • In 2023
  • Opmaken bestek en aanstellen aannemer.

Bovenstaande procedure moeten we eerst doorlopen alvorens we een startdatum van de werken kunnen vastleggen.

Communicatie en contact

Vragen? Contacteer de juiste persoon

 • Heb je vragen over de inritten? Contacteer het Agentschap Wegen en Verkeer – District Geel via wegen.antwerpen.districtgeel@mow.vlaanderen.be of via 014 57 97 51.
 • Heb je vragen over de grondverwervingen? Contacteer landmeter De Groot & Celen, Jan Celen, via ab@degroot-celen.be.