leven-1200x290_3.jpg

Niet-Belgen: Beroepskaart

Als je je als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wilt vestigen, dan moet je een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft je de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van beroepskaart.

Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om je als zelfstandige te vestigen. Ook bepaalde kennis, zoals de basiskennis bedrijfsbeheer of, voor gereglementeerde beroepen, de specifieke beroepsbekwaamheid, wordt geëist. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

  • niet de Belgische nationaliteit heeft
  • niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER heeft (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
  • niet de Zwitserse nationaliteit heeft
  • om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit

Procedure

Als je als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wilt verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dien je een aanvraag in bij:

Als je om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kunt indienen, kan je de aanvraag indienen:

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.