leven-1200x290_3.jpg

Bewijs van nationaliteit

Online aanvragen

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent. Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist. 

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente. 

Procedure

Je kan een attest van nationaliteit krijgen:

  • door het op deze pagina online aan te vragen
  • aan het onthaal van het gemeentehuis, dit kan zonder afspraak

Meebrengen

  • identiteitskaart

Bedrag

Een bewijs van nationaliteit aanvragen is gratis.

 

 

Online aanvragen

Contactinformatie