welzijn-1200x290_2.jpg

Budgethulpverlening

Mensen die betalings- en/of bestedingsmoeilijkheden hebben, kunnen hiervoor beroep doen op een maatschappelijk werker die hen de gepaste hulpverlening zal voorstellen. Dit kan gaan van bemiddeling bij schuldeisers, de begeleiding bij de besteding van het gezinsinkomen, het uit handen nemen van het inkomstenbeheer tot het in orde brengen van een dossier voor collectieve schuldenregeling.

Voorwaarden

Inwoners die kampen met financiële problemen.
 

Procedure

Je maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.
 

Wat meebrengen?

Documenten van inkomsten, uitgaven en schulden.
 

Kostprijs

Gratis.