leven-1200x290_3.jpg

Buitenlands huwelijk erkennen en overschrijven

Maak een afspraak

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je na je terugkeer in België het huwelijk laten registreren.

Je kan je buitenlandse huwelijksakte best laten overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is makkelijker om later uittreksels of afschriften op te vragen. Als je de akte niet laat overschrijven, moet je die namelijk in het buitenland opvragen.

Voor je akte kan overgeschreven worden in België, moet ze eerst erkend worden. 

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken, is in België geldig als:

  • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen 
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in jouw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte te laten erkennen in België moet ze voldoen aan de volgende vereisten:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit
  • de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is
  • gelegaliseerd zijn
  • door een beëdigde vertaler vertaald zijn naar het Nederlands, Frans of Duits, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.
  • de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler is ook gelegaliseerd. In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Procedure

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van jouw laatste woonplaats ofwel van de eerste gemeente waar je je na je terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt. Verblijf je in het buitenland en ben je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kun je de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

  • je woonplaats in België
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad
  • je geboorteplaats

Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel. 

Bedrag

De overschrijving is gratis. 

Maak een afspraak

Contactinformatie